به قلم: حجت الله حاجی کاظم

 

 

خدایا!

یک روز دوست داشتم سحرها صدات کنم تا بهم بگی دمت گرم؛

اما الان حس می کنم واقعا به صدا کردنت در خلوت هام نیاز دارم.

حس می کنم اگه نشه، یه چیز زندگیم کمه.

حس میکنم اگه نباشه، کمرم میشکنه.خدایا!

مگه نگفتی از من بخواید تا بهتون بدم!

من محتاجم.

به صدا کردنت توی خلوت.

تا صبرم بدی، تا همتم بدی، تا اطمینانم ببخشی.

من به صدا کردن تو احتیاج دارم.

من در طول روز خیلی مسئولیت گردنم هست که همه نیاز به قوی تر بودن در ایمانم به تو داره.

مگه به پیامبرت نفرمودی

«شب را اگر شده کمی برخیز ... تو در روز بسیار غرق امور طولانی هستی:

قم اللیل الا قلیلا ... إن لک فی النهار سبحا طویلا»

خدایا!

یه کم توفیق نماز شب !!!!!!!!!!!!!!! و دیگر...